Archive

Klounas

Pats spalvingiausias ir juokingiausias personažas pralinksmins tiek mažesnius, tiek jau paūgėjusius vaikučius. Linksmi žaidimai, neįtikėtini pokštai ir daug daug garsaus juoko švenčiant su „Kodėlčiaus“ klounu Zigmu – tiesiog neišvengiama būtinybė!

Skaityti daugiau

Vasaros Pepės išminties mokyklėlė

Vasara – atostogų metas, tačiau dažnai atostogas vaikai supranta kiek kitaip nei jų tėveliai. Greitai smalsieji nenuoramos pasigenda veiklos ir slankioja aplink neišmanydami, ką dar čia nuveikus. Geriausiais sprendimas – „Kodėlčiaus“ organizuojama Vasaros Pepės išminties mokyklėlė!

Vasaros Pepės išminties mokyklėlė – tai dienos stovykla linksmai pasaulį pažinti bei naujų draugų susirasti norintiems vaikučiams bei šiek tiek pailsėti pageidaujantiems tėveliams. Kiekvieną vasarą vaikus džiugina idėjų niekada nepritrūkstanti Pepė Ilgakojinė ir vis naujos vasaros programos. Kiekvieną jų sudaro 8 užsiėmimai trunkantys po 3 valandas išdėstyti dviejų savaičių laikotarpyje. Grafikas itin patogus vasaros ritmui, nes užsiėmimai nevyksta ne tik savaitgaliais, bet ir penktadieniais. Visos „Kodėlčiaus“ vasaros Pepės išminties mokyklėlės programos pritaikytos dviems skirtingoms amžiaus grupėms: 3-6 metų vaikačiams bei mokyklą jau lankantiems pradinukams.  Šiuo metu „Kodėlčiuje“ paruoštos net 5 skirtingos programos, todėl veiklos ras tiek nauji vaikiukai, tiek Pepę jau puikiai pažįstantys senbuviai.

„“ , kurioje smalsuoliai ne tik stebi, bet ir patys atlieka mokslinius bandymus

„“ , kuri supažindina su išskirtinias kraštais ir kultūromis.

„Įstabus, nepažintas, viliojantis pasaulis“, kurioje vaikai sužino, koks įvairus pasaulis ir graži Lietuva.

„Menas – pažįstu bei kuriu“, po kurios mažieji menininkai nesivargindami taria Picasso pavardę.

„Daiktų istorijos“ , kuri atskleidžia sudėtingą paprastų daiktų pasaulį.

 

Datos skelbiamos čia ir Facebook paskyroje

Skaityti daugiau

Žaidimų vakarai šeimai

Kiekvienas šeimos narys kasdien užsiėmęs savais darbais, todėl laiko pabūti kartu dažnai pritrūksta. Bendra veikla šeimoje sustiprina šeimos tarpusavio ryšį, todėl svarbu bent kartais kartu kažką smagaus nuveikti. Trūksta idėjų, kas tai galėtų būti? Siūlome nepaprastai turiningą vakarą visai šeimai! Stalo žaidimai tėvams ir vaikams, norintiems pamąstyti ir pasijuokti drauge. Na, o tėveliams, turintiems itin mažus vaikučius ir paprastai negalintiems niekur ištrūkti, psichologiniai žaidimai tėvų rate, kol vaikučiais rūpinsis „Kodėlčius“. Jūs žinosite, kad mažyliai patikimose rankose, o atžalos jausis saugiai, nes žinos, kad tėveliai netoliese, todėl nerimauti neteks niekam.

 

Skaityti daugiau

Kūrybinės saviraiškos popietės

Ši veikla skirta ikimokyklines ugdymo įstaigas lankantiems vaikučiams, kurie papildomai nori užimtumo. Veikla skirta kūrybinei saviraiškai.

Užsiėmimų metu vaikai leidžiasi į fantazijų pasaulį, sukurtus vaizdinius bando išreikšti piešiniu (spalva, linija, dėmė, faktūros ir pan.), vėliau žodžiu papildo savo kūrinį. Tai meninė saviraiška su dailės terapijos elementais.

Kodėlčiukai, lankantys šiuos užsiėmimus mokosi atpažinti savo jausmus, juos įvardinti, o vėliau ir tinkamai reikšti. Tam padeda pirštininės ar pačių susikurtos lazdelinės lėlės.

Į veiklą integruoti ne tik emocinį intelektą lavinantys žaidimai. Įvertinus tai, kad šio amžiaus tarpsnio vaikai fiziškai aktyvūs, žaidžiame judriuosius žaidimus, kurie stiprina vaikų fizinias galias, bei suteikia teigiamų emocijų.

Skaityti daugiau

Pusės dienos grupė 3-5 metų vaikams

 Kai kuriems vaikučiams tiesiog nesiseka lankyti visos dienos ugdymo įstaigos, vargina ligos, yra jautrūs, prieraišūs.

Šią grupę lankantiems vaikučiams sukurta plati kompetencijas lavinanti programa. Kiekviena savaitė turi temą, tad ne tik pažintinė kompetencija lavinama remiantis pasirinkta tema. Pasinaudojant tema, lavinami matematiniai vaizdiniai, sakytinė kalba, sekamos pasakos, skaitomi kiti literatūros kūriniai, vaikai kuria istorijas, jas seka, vaidina ir pan.

Vaikai labai daug apie save pasako piešiniu. Daugeliui ikimokyklinukų tai viena iš patraukliausių veiklų. Sudarome sąlygas vaikų kūrybiškumui skleistis. Vaikai mokomi įvairių vaizdavimo būdų, technikų ir vėliau skatinami laisvai pasirinkti priemones ir medžiagas savo mintims, jausmams išreikšti piešinyje.

Šioje grupėje ugdomi skirtingo amžiaus vaikai, tad organizuojant ugdymo procesą, atsižvelgiama ne tik į raidos ypatumus. Didelė reikšmė teikiam kiekvieno vaiko jau įgytiems asmeniniams pasiekimams, gebėjimams, bei poreikiui sėkmingai lavintis toliau.

Užsiėmimai vyksta kiekvieną darbo dieną po 4 valandas. Veiklų mėnesinis mokestis – 145 Eur + 20 Eur pirmąjį lankymo mėnesį.

Skaityti daugiau

Visuminio ugdymo valandėlės

Keturmečių galvelėse nuolat knibžda gausybė „kodėl?“. Ir kuo daugiau vaikai sulauks išradingų bei linksmų, teisingų ir mokslo atradimais pagrįstų ar bendraamžių „išmąstytų“ atsakymų, tuo kūrybiškesni jie augs, gebės drąsiai reikšti savo mintis, pasitikės savimi ir savo gebėjimais.

Vaikų žaidimų studijos „Kodėlčius“ sukurta programa šiam amžiaus tarpsniui, sudaryta iš pažinimą skatinančių temų, kurios nuosekliai įgyvendinamos užsiėmimuose.

Ugdymo(si) valandėlių metu vaikai klausosi pasakų, seka jas patys. Sudaromos sąlygos lavinti kitus kalbinius gebėjimus – atpažinti garsus, jų ženklą – raidę. Atlieka įvairias meninės saviraiškos užduotis, kurias išreiškia judesiu, garsu, linija, spalva, forma. Formuojami matematiniai vaizdiniai: kiekis, dydis, forma.

Šiame amžiuje labai svarbūs vaikų socialiniai gebėjimai. Vaikai mokosi atpažinti ir reikšti savo jausmus, būti dėmesingi šalia esantiems draugams, pagarbiai bendrauti su jais.

Šios veiklos vyksta 2 kartus per savaitę, t.y. ne daugiau kaip 8 užsiėmimai, kurių kiekvienas trunka po 2 valandas. Mėnesinis užsiėmimų mokestis – 55 Eur. + 18 Eur pirmąjį lankymo mėnesį pradiniam reikiamų priemonių krepšeliui sudaryti.

Skaityti daugiau

Visuminio ugdymo valandėlės

Šio amžiaus vaikai kiekvieną dieną vis naujai atranda juos supantį pasaulį, mokosi veiksmų su daiktais, kaupia pasyvųjį žodyną, kurio dėka jų kalba tampa turtingesnė.

Šiems vaikučiams vaikų žaidimų studijos „Kodėlčius“ skirta ugdymo(si) programa, sukurta atsižvelgiant į šio amžiaus tarpsnio ypatumus.

1-3 metų vaikams būdingos dvi išmokimo formos: bandymų ir klaidų keliu, bei stebint. Labiausiai vaikas stebi savo mamą ir mėgdžioja ją, todėl vaikų žaidimų studijoje „Kodėlčius“ vykstančiose veiklose mamytės taip pat yra aktyvios proceso dalyvės. Taip jos išmoksta įvairiausių žaidinimų, pasakėlių, dainelių, išmoksta mokyti savo vaiką veiksmų su daiktais ir ugdymo procesą gali tęsti namuose.

Šie mažyliai išbando ir lavina savo gebėjimus meninės saviraiškos veikloje: teplioja dažus piršteliais, naudoja įvairias priemones, kurios palieka netikėtas dėmes jų piešinėliuose, gražina savo kūrinius įvairios faktūros spalvotu popieriumi, plastilinu. Mums svarbus ne rezultatas, o kūrybinis procesas, išlaisvinantis vaiką, drąsinantis jį ieškoti, kurti ir savarankiškai atrasti.

Vaikučiai, atšventę antrąjį gimtadienį, tėveliams pageidaujant, užsiėmimuose gali pasilikti vieni.

Grupėje ugdomi 8-9 vaikučiai. Veiklos vyksta 2 kartus per savaitę, t.y. ne daugiau kaip 8 užsiėmimai per mėnesį, kurių trukmė – 1 valanda. Mėnesinis šių užsiėmimų mokestis – 45 Eur.  Pirmąjį lankymo mėnesį mokamas papildomas vienkartinis startinis mokestis 20 Eur.

Skaityti daugiau

 • Tel. Nr.

  Rasa +37061406451
  Neringa +37068535450

 • El. Paštas

  kodelcius.studija@gmail.com
 • Adresas

  Vytauto g. 38 a., Marijampolė