Archive

Pusės dienos grupė 3-5 metų vaikams

 Kai kuriems vaikučiams tiesiog nesiseka lankyti visos dienos ugdymo įstaigos, vargina ligos, yra jautrūs, prieraišūs.

Šią grupę lankantiems vaikučiams sukurta plati kompetencijas lavinanti programa. Kiekviena savaitė turi temą, tad ne tik pažintinė kompetencija lavinama remiantis pasirinkta tema. Pasinaudojant tema, lavinami matematiniai vaizdiniai, sakytinė kalba, sekamos pasakos, skaitomi kiti literatūros kūriniai, vaikai kuria istorijas, jas seka, vaidina ir pan.

Vaikai labai daug apie save pasako piešiniu. Daugeliui ikimokyklinukų tai viena iš patraukliausių veiklų. Sudarome sąlygas vaikų kūrybiškumui skleistis. Vaikai mokomi įvairių vaizdavimo būdų, technikų ir vėliau skatinami laisvai pasirinkti priemones ir medžiagas savo mintims, jausmams išreikšti piešinyje.

Šioje grupėje ugdomi skirtingo amžiaus vaikai, tad organizuojant ugdymo procesą, atsižvelgiama ne tik į raidos ypatumus. Didelė reikšmė teikiam kiekvieno vaiko jau įgytiems asmeniniams pasiekimams, gebėjimams, bei poreikiui sėkmingai lavintis toliau.

Užsiėmimai vyksta kiekvieną darbo dieną po 4 valandas. Veiklų mėnesinis mokestis – 145 Eur + 20 Eur pirmąjį lankymo mėnesį.

Skaityti daugiau

Visuminio ugdymo valandėlės

Keturmečių galvelėse nuolat knibžda gausybė „kodėl?“. Ir kuo daugiau vaikai sulauks išradingų bei linksmų, teisingų ir mokslo atradimais pagrįstų ar bendraamžių „išmąstytų“ atsakymų, tuo kūrybiškesni jie augs, gebės drąsiai reikšti savo mintis, pasitikės savimi ir savo gebėjimais.

Vaikų žaidimų studijos „Kodėlčius“ sukurta programa šiam amžiaus tarpsniui, sudaryta iš pažinimą skatinančių temų, kurios nuosekliai įgyvendinamos užsiėmimuose.

Ugdymo(si) valandėlių metu vaikai klausosi pasakų, seka jas patys. Sudaromos sąlygos lavinti kitus kalbinius gebėjimus – atpažinti garsus, jų ženklą – raidę. Atlieka įvairias meninės saviraiškos užduotis, kurias išreiškia judesiu, garsu, linija, spalva, forma. Formuojami matematiniai vaizdiniai: kiekis, dydis, forma.

Šiame amžiuje labai svarbūs vaikų socialiniai gebėjimai. Vaikai mokosi atpažinti ir reikšti savo jausmus, būti dėmesingi šalia esantiems draugams, pagarbiai bendrauti su jais.

Šios veiklos vyksta 2 kartus per savaitę, t.y. ne daugiau kaip 8 užsiėmimai, kurių kiekvienas trunka po 2 valandas. Mėnesinis užsiėmimų mokestis – 55 Eur. + 18 Eur pirmąjį lankymo mėnesį pradiniam reikiamų priemonių krepšeliui sudaryti.

Skaityti daugiau
 • Tel. Nr.

  Rasa +37061406451
  Neringa +37068535450

 • El. Paštas

  kodelcius.studija@gmail.com
 • Adresas

  Vytauto g. 38 a., Marijampolė