Pusės dienos grupė 3-5 metų vaikams

Pusės dienos grupė 3-5 metų vaikams

 Kai kuriems vaikučiams tiesiog nesiseka lankyti visos dienos ugdymo įstaigos, vargina ligos, yra jautrūs, prieraišūs.

Šią grupę lankantiems vaikučiams sukurta plati kompetencijas lavinanti programa. Kiekviena savaitė turi temą, tad ne tik pažintinė kompetencija lavinama remiantis pasirinkta tema. Pasinaudojant tema, lavinami matematiniai vaizdiniai, sakytinė kalba, sekamos pasakos, skaitomi kiti literatūros kūriniai, vaikai kuria istorijas, jas seka, vaidina ir pan.

Vaikai labai daug apie save pasako piešiniu. Daugeliui ikimokyklinukų tai viena iš patraukliausių veiklų. Sudarome sąlygas vaikų kūrybiškumui skleistis. Vaikai mokomi įvairių vaizdavimo būdų, technikų ir vėliau skatinami laisvai pasirinkti priemones ir medžiagas savo mintims, jausmams išreikšti piešinyje.

Šioje grupėje ugdomi skirtingo amžiaus vaikai, tad organizuojant ugdymo procesą, atsižvelgiama ne tik į raidos ypatumus. Didelė reikšmė teikiam kiekvieno vaiko jau įgytiems asmeniniams pasiekimams, gebėjimams, bei poreikiui sėkmingai lavintis toliau.

Užsiėmimai vyksta kiekvieną darbo dieną po 4 valandas. Veiklų mėnesinis mokestis – 145 Eur + 20 Eur pirmąjį lankymo mėnesį.

 • Tel. Nr.

  Rasa +37061406451
  Neringa +37068535450

 • El. Paštas

  kodelcius.studija@gmail.com
 • Adresas

  Vytauto g. 38 a., Marijampolė